asperatus cloud x

cultureincart:

The cute little monk in Xichan Temple, Fuzhou, southeast China’s Fujian Province.

HW